Elisabeth Gradin

Teknikadministratör

  • Tjänstetitel: Teknikadministratör
  • Annan titel: Servicecenter, Bildkonferens, Telefoni
  • Avdelning: Avdelningen för infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: 010-643 41 24
  • E-postadress: elisabeth.gradin@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10
  • Rumsnummer: N502