Emma Brännlund

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Ansvarsområde: Sociologi
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428248
  • E-postadress: emma.brannlund@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 8, 831 25 Östersund
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre, Forum för Genusvetenskap
  • Anställd vid ämnet: Sociologi

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Buser, M. , Brännlund, E. , Holt, N. J. , Leeson, L. & Mytton, J. (2023). Creating a difference – a role for the arts in addressing child wellbeing in conflict-affected areas. Arts and Health,  

Brännlund, E. (2018). A note on gender and Kashmiriyat. International feminist journal of politics, vol. 20: 4, ss. 648-650.  

Brännlund, E. & Parashar, S. (2018). Gender and resistance in Kashmir : old paradigms, new approaches. International feminist journal of politics, vol. 20: 4, ss. 645-647.  

Brännlund, E. (2013). Narratives in/of Translations : A Trialogue on Translating Narratives Cross-Culturally. Narrative works,

Kapitel i böcker, del av antologier

Brännlund, E. (2011). Bhutto, Benazir. I Encyclopedia of Women in Today's World : The Multimedia Encyclopedia of Women in Today's World. Sage Reference.  

Brännlund, E. (2011). Pacifism, female. I Encyclopedia of Women in Today's World : The Multimedia Encyclopedia of Women in Today's World. Sage Reference.  

Brännlund, E. (2011). Pakistan. I Encyclopedia of Women in Today's World : The Multimedia Encyclopedia of Women in Today's World. Sage Reference.  

Sidan uppdaterades 2023-05-01