Erik Nydahl

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Nydahl, E. (2017). Mannen med pengarna : En mikrohistorisk studie om en doldis i moderniseringen av Norrlands inland. Personhistorisk Tidskrift, vol. 2017: 2, ss. 121-156.  

Nydahl, E. (2017). "Så gör jag af med penningar" : En inblick i Kramforsbolagets skogsaffärer i lappländska Hacksjö år 1887. OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, : 2017:1-2, ss. 1-37.    

Nydahl, E. (2004). Karl-Erik Kejnes "ryktesförmedling". Personhistorisk tidskrift, : 1, ss. 88-100.

Artiklar, recensioner

Nydahl, E. (2015). Recension av Lars Nilsson & Håkan Forsell: 150 år av självstyrelse. Kommuner och landsting i förändring. Historisk Tidskrift (S), vol. 134: 3, ss. 555-558.

Doktorsavhandlingar

Nydahl, E. (2010). I fyrkens tid : Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 100)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Nydahl, E. & Harvard, J. (2016). Den nya statens ansikten. I Den nya staten : Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Lund : Nordic Academic Press. S. 9-23.  

Nydahl, E. (2016). Kampen om vattnet : Stat och näringar i riksdagsdebatten om vattenrätten år 1880. I Den nya staten : Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Lund : Nordic Academic Press. S. 87-131.  

Nydahl, E. (2014). Kommunindelningar och demokrati i ett historiskt perspektiv. I Jämten 2015. Östersund : Jamtli förlag (Jämten). S. 36-45.

Nydahl, E. (2014). Nybyggen till reapris? : Bolagsköp av jordbruksfastigheter i ångermanländska Edsele socken, cirka 1870-1906. I Makt, myter och historiebruk : Historiska problem i belysning. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet). S. 95-121.  

Nydahl, E. (2012). Att göra sig fri eller stagnationsdöden lida? : Stadsbildningsprocessen i Sollefteå åren 1885-1917. I Från legofolk till stadsfolk : Festskrift till Börje Harnesk. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter från Institutionen för Humaniora). S. 189-214.  

Nydahl, E. (2011). Mellan förtroende och kapital : Kommunala arkiv i historisk forskning. I Dolt i offentligheten : Nya perspektiv på traditionellt källmaterial. Lund : Sekel Bokförlag. S. 119-140.

Konferensbidrag

Nydahl, E. (2015). Det stora klippet? : Några aspekter på skogsmarknadens utveckling i Härnösandsdistriktet under sent 1800-tal. Paper presented at the Ekonomisk-historiska mötet i Umeå 8 - 10 oktober 2015

Rapporter

Nydahl, E. (2008). Forskarhandledning över Graningeverkens arkiv. Härnösand : Näringslivsarkiv i Norrland    

Samlingsverk (redaktör)

Nydahl, E. (ed.) & Harvard, J. (ed.) (2016). Den nya staten : Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Lund : Nordic Academic Press

Nydahl, E. (ed.) & Perlestam, M. (ed.) (2012). Från legofolk till stadsfolk : Festskrift till Börje Harnesk. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter från Institutionen för Humaniora 1).