Erik Ström

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem (KKI)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428147
  • E-postadress: erik.strom@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Datateknik

Sidan uppdaterades 2023-01-10