Eva-Lena Winther

Eva-Lena Winther

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

  • Tjänstetitel: Handläggare, Examensfrågor
  • Annan titel: Samordnare/Handläggare för examen och tillgodoräknanden
  • Ansvarsområde: Examina och tillgodoräknanden på grund- och avancerad nivå. Kontaktperson mot humanvetenskapliga fakulteten. Frågor som rör lärarutbildningen.
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101428209
  • E-postadress: eva-lena.winther@miun.se
  • Besöksadress: Campus Östersund, hus E, plan 1
  • Rumsnummer: E218C
  • Ort: Östersund

Övrigt

Utreder och utfärdar examina och handlägger tillgodoräknanden på grund- och avancerad nivå samt svarar på allmänna frågor kring dessa. Granskar kurs- och utbildningsplaner och är kontaktperson mot humanvetenskapliga fakulteten. Svarar på allmänna frågor kring lärarutbildningarna. Tar fram statistik vid efterfrågan. Är skyddsombud inom Avdelningen för studieadministration.