Eva-Lena Winther

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

  • Tjänstetitel: Handläggare, Examensfrågor
  • Annan titel: Handläggare för examen och tillgodoräknanden
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428209
  • E-postadress: eva-lena.winther@miun.se
  • Besöksadress: Campus Östersund, hus E, plan 1
  • Rumsnummer: E218C
  • Ort: Östersund

Övrigt

Utreder och utfärdar examina och handlägger tillgodoräknanden på grund- och avancerad nivå samt svarar på allmänna frågor kring dessa. Granskar kurs- och utbildningsplaner och är kontaktperson mot humanvetenskapliga fakulteten. Svarar på allmänna frågor kring lärarexamina. Tar fram statistik vid efterfrågan.
Är skyddsombud inom Avdelningen för studieadministration.