Eva Nordlinder

Spara favorit

Bakgrund

Disputerade på avhandlingen Sekelskiftets svenska konstsaga och sagodiktaren Helena Nyblom (1991) vid Uppsala universitet.

Tidigare verksam vid Svenska barnboksinstitutet, Umeå universitet samt vid Länsbiblioteken i Västerbotten och Västernorrland inom olika litteraturpedagogiska projekt.

Arbetade med projektet "Barns smak - att välja sin läsning" under tre år i Västerbotten.

Forskningsområden

Barn- och ungdomslitteratur, flickböcker, barns läsvanor, bilderböckers användning.

Pågående forskning

Sprätten på toaletten lever vidare (artikel)
Bilderböcker i en mångspråkig förskola (projekt tillsammans med Ulla Damber)

Undervisning

Barnlitteratur för blivande lärare och förskollärare
Handledning självständiga arbeten
Kreativt skrivande
Förskolelyft

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Nordlinder, E. (2017). Fantasyomslag för alla åldrar. HumaNetten, : 39, ss. 69-81.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Nordlinder, E. & Söderberg, E. (2017). Från Frostmofjället till Istermyrträsk : Orter och platser i barnlitteraturen. I Mellannorrland i centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman. Umeå : Umeå universitet (Kungl. Skytteanska Samfundet Handlingar). S. 153-166.

Konferensbidrag

Nordlinder, E. (2017). Vargbröder. Människa idag – igår : Ett arkeologi- och litteraturpedagogiskt projekt. I Tillbaka till framtiden : barnkultur i dialog med vårt förflutna. Stockholm : (Centrum för barnkulturforsknings skriftserie). S. 114--132.

Övrigt

Nordlinder, E. (2018). Anna Maria Roos. Göteborg : Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier..  

Nordlinder, E. & Menzel-Kühne, S. (2016). Att arbeta med Michelle Pavers Vargbröder. En lärarhandledning : Baserad på ett projekt i Västernorrland 2012–2015. Härnösand : Länsbiblioteket Västernorrland, Regional utveckling..  

Mobil 070-581 08 37