Eva Nordlinder

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428257
  • E-postadress: eva.nordlinder@miun.se
  • Besöksadress: Hus M, plan 4, Campus Sundsvall
  • Rumsnummer: MF413
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Litteraturvetenskap

Bakgrund

Disputerade på avhandlingen Sekelskiftets svenska konstsaga och sagodiktaren Helena Nyblom (1991) vid Uppsala universitet.

Tidigare verksam vid Svenska barnboksinstitutet, Umeå universitet samt vid Länsbiblioteken i Västerbotten och Västernorrland inom olika litteraturpedagogiska projekt.

Arbetade med projektet "Barns smak - att välja sin läsning" under tre år i Västerbotten.

Forskningsområden

Barn- och ungdomslitteratur, flickböcker, barns läsvanor, bilderböckers användning.

Forskning

Sprätten på toaletten lever vidare (artikel)
Bilderböcker i en mångspråkig förskola (projekt tillsammans med Ulla Damber)

Undervisning

Barnlitteratur för blivande lärare och förskollärare
Handledning självständiga arbeten
Kreativt skrivande
Förskolelyft

Extra kontaktinformation

Mobil 070-581 08 37

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Nordlinder, E. (2017). Fantasyomslag för alla åldrar. HumaNetten, : 39, ss. 69-81.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Nordlinder, E. & Dahlbäck, C. (2020). Sprätten lever än! : Minne, påverkan och överlevnadspotential. I Kulturell hållbarhet - vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Göteborg : Makadam Förlag. S. 136-151.

Nordlinder, E. (2019). "Bokstart - ett stort och viktigt uppdrag". I Biblioteket och barn och ungdomar : årsskrift 2018. Borås : Biblioteksmuseet (Biblioteksmuseets skriftserie).

Nordlinder, E. & Söderberg, E. (2017). Från Frostmofjället till Istermyrträsk : Orter och platser i barnlitteraturen. I Mellannorrland i centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman. Umeå : Umeå universitet (Kungl. Skytteanska Samfundet Handlingar). S. 153-166.

Konferensbidrag

Nordlinder, E. (2017). Vargbröder. Människa idag – igår : Ett arkeologi- och litteraturpedagogiskt projekt. I Tillbaka till framtiden : barnkultur i dialog med vårt förflutna. Stockholm : (Centrum för barnkulturforsknings skriftserie). S. 114--132.

Övrigt

Nordlinder, E. (2018). Anna Maria Roos. Göteborg : Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier..  

Nordlinder, E. & Menzel-Kühne, S. (2016). Att arbeta med Michelle Pavers Vargbröder. En lärarhandledning : Baserad på ett projekt i Västernorrland 2012–2015. Härnösand : Länsbiblioteket Västernorrland, Regional utveckling..  

Sidan uppdaterades 2021-11-24