Eva Rodin Svantesson

It-informationssäkerhetssamordnare|IT information security coordinator

  • Tjänstetitel: It-informationssäkerhetssamordnare
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428721
  • E-postadress: eva.rodinsvantesson@miun.se
  • Rumsnummer: K237

Sidan uppdaterades 2022-08-17