Eva Rodin Svantesson

Projektledare|Project Manager

  • Tjänstetitel: Projektledare
  • Ansvarsområde: Projektledare/systemansvarig
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (ULS)
  • Telefon arbete: 010-1428721
  • E-postadress: eva.rodinsvantesson@miun.se
  • Rumsnummer: B416
  • Ort: Östersund

Arbetsuppgifter

Jag är projektledare och systemansvarig för STINA.