Eva Sköld

Fakultetsekonom/Controller|Faculty Financial Officer/ Controller

  • Tjänstetitel: Fakultetsekonom/Controller
  • Ansvarsområde: NMT kansliet och NMT fakulteten
  • Avdelning: Ekonomiavdelningen (EKO)
  • Telefon arbete: 010-1428939
  • E-postadress: eva.skold@miun.se
  • Rumsnummer: K304
  • Ort: Sundsvall