Eva SomeroSörensen

Planeringschef|Head of Strategic Planning

  • Tjänstetitel: Planeringschef
  • Annan titel: Tf Ekonomichef
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (ULS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428494
  • E-postadress: eva.somerosorensen@miun.se
  • Rumsnummer: AÖ223
  • Ort: Sundsvall