Charlotta Faith-Ell

Universitetslektor|Senior Lecturer

Undervisning

Miljöbedömning – teori och praktik

Övrigt

Länkar till kurser

Miljöbedömning – teori och praktik

Avslutade forskningsprojekt

SPEAK

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kågström, M. , Faith-Ell, C. & Longueville, A. (2023). Exploring researcher’ roles in collaborative spaces supporting learning in environmental assessment in Sweden. Environmental impact assessment review, vol. 99  

Faith-Ell, C. (2023). Simplification of environmental assessment – the case of Sweden. Impact Assessment and Project Appraisal, vol. 41: 3, ss. 194-198.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Faith-Ell, C. & Longueville, A. (2021). Recepie 17: Challenge-driven education – teaching SEA in a rural university setting : Part 1. I Teaching Environmental Impact Assessment. CHELTENHAM : Edward Elgar Publishing (Elgar guides to teaching). S. 171-175.  

Longueville, A. & Faith-Ell, C. (2021). Recepie 34: Challenge-driven education – teaching SEA in a rural university setting : Part 2. I Teaching Environmental Impact Assessment. CHELTENHAM : Edward Elgar Publishing (Elgar Guide to Teaching). S. 247-251.  

Faith-Ell, C. & Thomas B, F. (2021). Strategic Environmental Assessment in Transport Planning. I Handbook on Strategic Environmental Assessment. CHELTENHAM : Edward Elgar Publishing (Research Handbooks on Impact Assessment). S. 164-181.

Konferensbidrag

Sörensson, A. , Jansson, A. , Faith-Ell, C. , Lindvert, M. & Bogren, M. (2023). Success Factors to Consider for Rural Municipalities when Establishing Large Scale Industrial Parks. I Ruralities and Regions in Transition.

Sörensson, A. , Jansson, A. , Faith-Ell, C. , Lindvert, M. & Bogren, M. (2023). Sustainable large industrial parks : Factors affecting municipalities when large industrial parks are established. Paper presented at the ICSR2023 Bucharest, Romania, sep 14-15, 2023

Longueville, A. , Faith-Ell, C. & Kågström, M. (2022). The potential for Networked Learning in Environmental Assessment teaching in Sweden. I Proceedings for the Thirteenth International Conference on Networked Learning 2022.  

Rapporter

Sörensson, A. , Jansson, A. , Faith-Ell, C. , Lindvert, M. & Lindvert, M. (2023). Förstudie ”Stora hållbara etableringar” : Faktorer som påverkar kommuner i samband med stora etableringar.

Sörensson, A. , Jansson, A. , Faith-Ell, C. , Lindvert, M. & Bogren, M. (2023). Förstudie Stora hållbara etableringar : Faktorer som påverkar kommuner i samband med stora etableringar.

Faith-Ell, C. (2023). Hantering av invasiva främmande arter i transportsektorn : Delrapport inom projektet Verksamhetsnära samlad kunskapsutveckling för bekämpning av invasiva växter. Östersund : Mid Sweden University (Ecotechnology working paper 2022-2a).  

Faith-Ell, C. & Gordon, J. (2022). Verkningsfull miljöbedömning av kumulativa effekter för vägar och järnvägar - Introduktion till KE-systematiken : Slutrapport från forskningsprojektet VEM. ÖSTERSUND : Mittuniversitetet (Ecotechnology working paper 2022-1).  

Sidan uppdaterades 2024-02-07