Maria Fredlund

Internationell Handläggare|International Officer

  • Tjänstetitel: Internationell Handläggare
  • Ansvarsområde: Erasmus+ mobilitet för utresande studenter, lärare, och personal. Kontaktperson för nätverken North2North och Nordlys.
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427928
  • E-postadress: maria.fredlund@miun.se
  • Besöksadress: Campus Östersund
  • Rumsnummer: U225
  • Ort: Östersund

Övrigt

Skyddsombud FUS Östersund

Sidan uppdaterades 2023-09-21