Fara Tabrizi

Fara Tabrizi

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Annan titel: Adjunkt
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • E-postadress: fara.tabrizi@miun.se
  • Rumsnummer: P1517
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Psykologi

Forskningsområden

Transdiagnostic processes, gene expression, and psychophysiology.
Memory consolidation/reconsolidation and intrusive memories.

Forskning

Psychological Flexibility and peripheral psychophysiology.
Acute stress, anxiety and gene expression.

Extra kontaktinformation

Telefon:                                073-5116427

Forskningsprojekt

Pågående

Polygenetisk risk för ångest

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Tabrizi, F. & Jansson, B. (2016). Reducing involuntary memory by interfering consolidation of stressful auditory information : A pilot study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, vol. 50, ss. 238-244.  

Konferensbidrag

Tabrizi, F. & Jansson, B. (2017). Memory Modulation: Some Support for Modality Specific Effects. Paper presented at the International Convention of Psychological Science (ICPS), Vienna, March 23-25, 2017