Fredrik Petersson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428514
  • E-postadress: fredrik.petersson@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Sociologi

Sidan uppdaterades 2021-11-24