Gustav Grut

Universitetsadjunkt|Lecturer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Grut, G. (2019). “Ethics are generally not in play here” : The neutralization techniques of “the bad boy of pharma”Martin Shkreli. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, vol. 106: 3, ss. 349-364.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Mindedal, A. , Pettersson, Å. , Grut, G. & Silva, T. (2022). Victimized Female Sex Worker Representation in the UK News Media. I Sexual Violence - Issues in Prevention, Treatment, and Policy. London : InTech.  

Rapporter

Grut, G. (2022). Samrådsyttranden som brottsförebyggande insats : uppföljning av länsstyrelserna i Jämtlands läns och Hallands läns samrådsyttranden med brottsförebyggande och trygghetsskapande råd om kommuners detalj- och översiktsplaner 2015–2021. Sundsvall : Mittuniversitetet (MIUN Studies in Criminology: Research Series 3).  

Sidan uppdaterades 2023-12-29