Magnus Granberg

Forskning

Jag forskar inom de teoretiska fälten kritisk teori och intersektionalitet och studerar arbetskonflikter ur ett historiskt-sociologiskt perspektiv, särskilt de offentliga professionernas ökade deltagande i arbetskonflikter. Min avhandling, Care in Revolt, behandlade kollektiva aktioner bland sjuksköterskor i Sverige och jag har därefter skrivit om det förändrade mönstret av arbetskonflikter i Sverige sedan 1980-talet. Ur ett teoretiskt perspektiv har jag bl a skrivit om Marx analys av lönearbete och proletär subjektivitet och om hur olika former av social ojämlikhet samspelar med de kapitalistiska former (pengar, varor, lönearbete) som syntetiserar moderna samhällen i frånvaron av dialog och folkstyre.

Research
My research is situated in the fields of critical and intersectional theory. I study labor conflict from a historical-sociological perspective, particularly the increased militancy of public professionals. My dissertation, Care in Revolt, explored collective action among registered nurses in Sweden and I have since written on the changing pattern of class conflict in Sweden in the neoliberal period. Theoretically, I have mainly written on the theme of "real abstraction", including on Marx's analysis of wage labor and proletarian subjectivity and the co-constitution and intersections of economic forms and forms of social inequality, exploring how capitalist forms (e.g. money, commodity, wage labor) structure and synthesize modern societies in lieu of democratic dialogue.


Övrigt

 

Klasskamp i Sverige

Aktuella analyser av klasskampen i Sverige finns att läsa i Parabol - "Tesla: ett vunnet slag, ett förlorat krig" - och i tidskriften Clarté: "Från vårduppror till proxystrejker". För historisk och teoretisk bakgrund till dessa analyser, se "Kampens nya former" i tidskriften Arkiv.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Granberg, M. (2022). Ekonomisk form och den ömsesidiga konstitueringen av ojämlika sociala relationer. Sociologisk forskning, vol. 59: 1-2, ss. 75-99.  

Granberg, M. (2022). Reactionary radicalism and the analysis of worker subjectivity in Marx’s critique of political economy. Capital and Class, vol. 46: 2, ss. 279-299.    

Granberg, M. (2020). Kampens nya former : Klasskamp och klasstruktur sedan de vilda strejkerna. Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, : 12, ss. 107-139.    

Granberg, M. (2019). Objective meaning : The formation of self in Mead and Sohn-Rethel. Acta Sociologica, vol. 62: 1, ss. 34-46.  

Granberg, M. & Giritli Nygren, K. (2017). Paradoxes of Anti-austerity Protest : Matters of Neoliberalism, Gender, and Subjectivity in a Case of Collective Resignation. Gender, Work and Organization, vol. 24: 1, ss. 56-68.    

Granberg, M. (2017). Shop floor power : Opportunity and collectivism in nurses' collective resignations. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 7: 4, ss. 109-127.    

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. , Granberg, M. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2015). Having Your Cake and Eating It? : The “Painful Cake” Incident of 2012 Examined. Konsthistorisk Tidskrift, vol. 84: 1, ss. 55-70.      

Granberg, M. (2015). The ideal worker as real abstraction: labour conflict and subjectivity in nursing. Work, Employment and Society, vol. 29: 5, ss. 792-807.  

Granberg, M. (2014). Manufacturing dissent : Labor conflict, care work, and the politicization of caring. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 4: 1, ss. 139-152.    

Granberg, M. (). Neoliberalism, crisis, and subversion : Labor subsumption and conflict in nursing. ,

Granberg, M. & Giritli Nygren, K. (). The paradox of collective action in neoliberalism : Gendering, gender equality and subjectivity. ,

Artiklar, recensioner

Granberg, M. (2020). Alienation and work. Conditions of young workers in flexible capitalism. Sociologisk forskning, vol. 57: 3-4, ss. 411-414.  

Doktorsavhandlingar

Granberg, M. (2016). Care in revolt : Labor conflict, gender, neoliberalism. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 241)  

Sidan uppdaterades 2024-04-17