Maria Görlin

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

Jag är utbildningshandläggare vid fakulteten för Humanvetenskap.

Administrerar följande program och kurser:

• Förskollärarprogrammet Östersund 210 hp
• Förvaltningsjuridiska programmet 180 hp
• Risk- och Krishanteringsprogrammet 180 hp
• Magisterprogrammet i sociologi med inriktning mot
forskning 60 hp

Fristående kurser Campus Östersund:
• Sociologi
• Juridik

Sidan uppdaterades 2023-09-21