Greta Wiklund Lind

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Annan titel: Pedagogik
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: 010-142 80 70
  • E-postadress: greta.wiklundlind@miun.se
  • Rumsnummer: D316
  • Ämne: Pedagogik

Bakgrund

Utbildning
Master of Education, Luleå tekniska universitet 2004
Inriktining Idrott och hälsa med friluftsprofil för verksamhet i förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan, Medie- och kommunikationsvetenskap för undervisning i förskola, grundskola och gymnasieskolan.

Pedagogik D, 30 hp, Mittuniversitetet 2008

Träningslära, 7,5 hp, Mittuniversitetet 2012

Yogaträning, 7,5 hp, Karolinska Institutet, 2018

Forskningsområden

HAND in HAND som är finansierat av ERASMUS+. Den svenska projektgruppen består av Maria Rasmusson, Magnus Oskarsson, Nina Eliasson, Helene Dahlström, Anders Lindqvist och Greta Wiklund Lind.

Konferensbidrag ECER 2019

https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/24/contribution/48086/

https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/24/contribution/49327/

https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/24/contribution/49308/

Pågående forskning

HAND in HAND-projektet utvecklar ett fritt tillgängligt systematiskt verktyg – det EU-baserade universella SEI-programmet för lärande (ett program för elever och skolpersonal). Verktyget bygger på individers medvetenhet om olikheter och mångkulturalism som leder till ökad inkludering och bidrar till mer toleranta och icke-diskriminerande lärmiljöer för alla elever.

Undervisning

Undervisar i pedagogik inom lärarutbildningen.

Extra kontaktinformation

Populärvetenskapliga arbeten

 

Wiklund Lind, G. (2019) Miun.se/Forskning, Att leva och springa i nuet, hämtad 2020-06-10

Wiklund Lind, G. (2019) Miun.se/Forskning, Goda lärmiljöer börjar med ökad självkännedom, hämtad 2020-01-14 från

Wiklund Lind, G. (2019) Miun.se/Forskning, Träningsdagboken – en framgångsfaktor, hämtad 2020-01-14

Wiklund Lind, G. (2019) Miun.se/Forskning, More is more – vem avgör vad som är lagom? hämtad 2020-01-14

Wiklund Lind, G. (2018) Miun.se, Planera för det oväntade – nya insikter på isländskt utbyte, hämtad 2020-01-14

Wiklund Lind, G. (2017) Miun.se/Forskning, Lyssna på ditt hjärta

Forskningsprojekt

Pågående

Avslutade

HAND in HAND