Gunilla Egonsdotter

Gunilla Egonsdotter

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: +46101428910
  • E-postadress: gunilla.egonsdotter@miun.se
  • Rumsnummer: P2114
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Socialt arbete

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Borell, K. & Egonsdotter, G. (2012). Om möjligheterna att replikera professionella utmaningar i lektionssalen : Datorbaserad simulering av barnavårdsutredningar. Högre Utbildning, vol. 2: 1, ss. 47-50.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Egonsdotter, G. & Borell, K. (2013). SimChild – ett exempel på simuleringar inom samhällsvetenskaperna.. I 14 röster kring samhällsstudier och didaktik. Jönköping : Jönköping University Press (Samhällsstudier & didaktik). S. 233-246.

Konferensbidrag

Egonsdotter, G. & Borell, K. (2012). Computer Based Simulations in Social Work Education : A Progress Report from a Project on Assessments of Children in Risk. I INTED2012: INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE. (INTED Proceedings). S. 3100--3105.

Palmius, J. , Egonsdotter, G. & Asproth, V. (2004). Simulations of Highly Complex Social Systems as a Tool for Designing Information Systems. I Anticipatory systems and cybernetics. Soft computing and computional intelligence. Computer Science and simulation models. : Partial proceedings of the sixth international conference CASYS´03 on Computing Anticipatory Systems, Liége, Belgium, August 11-16, 2003. Liege : (International journal of computing anticipatory systems). S. 286--298.  

Egonsdotter, G. & Palmius, J. (2002). A base for simulating information distribution. I Systems Theory and Practice in the Knowledge Age : Proceedings of the Seventh International Conference of the UK systems Society on Systems Theory and Practice in the Knowledge Age, held July 7-10, 2002 in York, United Kingdom. New York : . S. 449--456.