Gunilla Wikberg

Assistent|Assistent

  • Tjänstetitel: Assistent
  • Annan titel: Arkivassistent
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (ULS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428182
  • E-postadress: gunilla.wikberg@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Arbetar som arkivassistent, kontaktperson i arkivfrågor för Humanvetenskapliga fakulteten.

Bakgrund


Sidan uppdaterades 2021-11-24