Gustav Grut

Testledare|Test Supervisor

  • Tjänstetitel: Testledare
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 86 28
  • E-postadress: gustav.grut@miun.se
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Ämne: Kriminologi