Gustav Grut

Gustav Grut

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46101428628
  • E-postadress: gustav.grut@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Anställd vid ämnet: Kriminologi

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Grut, G. (2019). “Ethics are generally not in play here” : The neutralization techniques of “the bad boy of pharma”Martin Shkreli. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, vol. 106: 3, ss. 349-364.