Maria Hedlund

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

Jag arbetar inom Fakulteten för Humanvetenskap (HUV) som fakultetshandläggare, och administrerar följande program och kurser för institutionen Humaniora och Samhällsvetenskap (HSV):

Programmet för litteratur och skrivande, 180 hp
Magisterprogram i engelska, 60 hp
Magisterprogram i historia, 60 hp
Magisterprogram i litteraturvetenskap, 60 hp
Magisterprogram i svenska språket, 60 hp

Fristående kurser inom engelska, historia, litteraturvetenskap, svenska språket samt svenska som andraspråk.

Jag är också sekreterare för ämneskollegiet i Litteraturvetenskap.

Bakgrund

Filosofie kandidatexamen inom huvudområdet litteraturvetenskap vid Umeå universitet (2021).

Sidan uppdaterades 2024-01-22