Marie Häggström

Professor|Professor

Professor i Omvårdnad

Bakgrund

Intensivvårdssjuksköterska, Akut- och Olycksfallsspecialistsjuksköterska

Forskningsområden

Vårdkvalitet, Säker vård och patientsäkerhet, Organisering av vård

Forskning

https://www.researchgate.net/profile/Marie-Haeggstroem

X: @PhdHaggstrom

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sten, L. , Ingelsson, P. & Häggström, M. (2024). Exploring real teamwork and sustainable quality culture, focusing on top management teams. The TQM Journal,  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Sten, L. & Häggström, M. (2023). A proposed model for developing quality and efficiency in transitional care. The TQM Journal, vol. 35: 9, ss. 107-122.  

Näsström, M. , Junehag, L. , Häggström, M. & Rising Holmström, M. (2023). A reflexive thematic analysis of ambulance nurses' experience of facilitating child-centered care. International Emergency Nursing, vol. 70  

Näsström, M. , Junehag, L. , Häggström, M. & Holmström-Rising, M. (2023). An emotional journey when encountering children in prehospital care : Experiences from ambulance nurses. International Emergency Nursing, vol. 66    

Winqvist, I. , Näppä, U. & Häggström, M. (2023). Quality of care during rural care transitions : a qualitative study on structural conditions. BMC Nursing, : 22  

Winqvist, I. , Näppä, U. , Rönning, H. & Marie, H. (2023). Reducing risks in complex care transitions in rural areas : a grounded theory. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 18: 1  

Gyllander, T. , Näppä, U. & Häggström, M. (2023). Relatives’ experiences of care encounters in the general ward after ICU discharge : a qualitative study. BMC Nursing, vol. 22: 1  

Häggström, M. , Ingelsson, P. , Sten, L. & Bäckström, I. (2023). Success Factors for Quality and Safety of Intensive Care Unit Transitional Care – Listening to the Sharp End. Quality Innovation Prosperity, vol. 27: 1, ss. 1-20.  

Sten, L. , Ingelsson, P. & Häggström, M. (2023). The development of a methodology for assessing teamwork and sustainable quality culture, focusing on top management teams. The TQM Journal, vol. 35: 9, ss. 152-172.  

Davén, J. , Hellzén, O. & Häggström, M. (2022). Encountering patients with anorexia nervosa - An emotional roller coaster. nurses’ lived experiences of encounters in psychiatric inpatient care. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 17: 1  

Hammarström, L. , Andreassen Devik, S. , Häggström, M. & Hellzén, O. (2022). Meanings of carers’ lived experience of “regulating oneself” in forensic psychiatry. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 17: 1  

Rönnberg, L. , Melin-Johansson, C. , Hellzén, O. , Nilsson, U. & Häggström, M. (2022). Safeguarding the patient : a grounded theory study of registered nurse anesthetists’ main concerns in the process of extubation in the anesthesia setting. BMC Nursing, vol. 21: 1  

Hammarström, L. , Devik, S. A. , Hellzén, O. & Häggström, M. (2022). "You Know Where the Boundary Is When You Cross It"-A Phenomenological Understanding of Vulnerability as Experienced by Carers in Forensic Inpatient Care. Issues in Mental Health Nursing, vol. 43: 8, ss. 712-720.  

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2021). Improving Team Collaboration in Patient Transfer Processes by Co-Workers’ Perceptions and Suggestions. Quality Innovation Prosperity, vol. 25: 2, ss. 1-18.    

Pusa, S. , Lind, S. & Häggström, M. (2021). Social processes in academic-community partnership in health care. A grounded theory study. BMC Nursing, vol. 20: 1  

Rising Holmström, M. , Häggström, M. & Söderberg, S. (2021). Supporting young people with type 1 diabetes : experiences from healthcare professionals in Sweden. British Journal of Child Health, vol. 2: 3, ss. 117-124.  

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2021). The development of a measurement instrument focusing on team collaboration in patient transfer processes. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 13: 1, ss. 45-62.    

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2020). Improving ICU transitional care by combining quality management and nursing science - two scientific fields meet in a systematic literature review. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 12: 3, ss. 385-403.    

Hammarström, L. , Andreassen Devik, S. , Hellzén, O. & Häggström, M. (2020). The path of compassion in forensic psychiatry. Archives of Psychiatric Nursing, vol. 34: 6, ss. 435-441.    

Hammarström, L. , Häggström, M. , Andreassen Devik, S. & Hellzén, O. (2019). Controlling emotions : nurses’ lived experiences caring for patients in forensic psychiatry. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 14: 1    

Rising Holmström, M. , Junehag, L. , Velander, S. , Lundberg, S. , Ek, B. & Häggström, M. (2019). Nurses’ experiences of prehospital care encounters with children in pain. International Emergency Nursing, vol. 43, ss. 23-28.  

Rising Holmström, M. , Häggström, M. & Söderberg, S. (2018). Being Facilitators in a Challenging Context-school Personnel's Experiences of Caring for Youth with Diabetes Type 1. Journal of Pediatric Nursing, vol. 43, ss. e114-e119.    

Rising Holmström, M. , Häggström, M. & Söderberg, S. (2018). Experiences from Parents to Children with Diabetes Type 1.. JSM Health Education Primary Health Care, vol. 3: 2  

Häggström, M. , Fjellner, C. , Öhman, M. & Rising Holmström, M. (2018). Ward visits- one essential step in intensive care follow-up : An interview study with critical care nurses’ and ward nurses’. Intensive & Critical Care Nursing, vol. 49, ss. 21-27.  

Häggström, M. , Rising Holmström, M. & Jong, M. (2017). Establishing Patient Safety in Intensive Care -A Grounded Theory. : Building Trust-Important for Patient Safety. Open Journal of Nursing, vol. 07: 10    

Brodin, K. , Hellzén, O. & Häggström, M. (2017). Intraoperative Care of the Conscious Patient from the Perspective of the Operating Theatre Nurse : A Grounded Theory. Open Journal of Nursing, vol. 7: 9, ss. 1086-1099.    

Häggström, M. , Bergsman, A. , Månsson, U. & Rising Holmström, M. (2017). Learning to manage vasoactive drugs : A qualitative interview study with critical care nurses. Intensive & Critical Care Nursing, vol. 39, ss. 1-8.  

Häggström, M. , Bäckström, B. , Vestling, I. , Hallin, K. , Segevall, C. & Kristiansen, L. (2017). Overcoming reluctance towards High Fidelity Simulation : a mutual challenge for nursing students’ and faculty teachers. Global Journal of Health Science, vol. 9: 7, ss. 127-137.    

Rising Holmström, M. , Häggström, M. , Audulv, Å. , Junehag, L. , Coyne, I. & Söderberg, S. (2017). To integrate and manage diabetes in school : Youth's expereinces of living with Type 1 diabetes in relation to school- a qualitative study. International Diabetes Nursing, vol. 14: 2-3  

Hallin, K. , Häggström, M. , Bäckström, B. & Kristiansen, L. (2016). Correlations between Clinical Judgement and Learning Style Preferences of Nursing Students in the Simulation Room. Global Journal of Health Science, vol. 8: 6    

Hallin, K. , Bäckström, B. , Häggström, M. & Kristiansen, L. (2016). High-fidelity simulation : Assessment of student nurses' team achievements of clinical judgment. Nurse Education in Practice, vol. 19, ss. 12-18.  

Rising Holmström, M. , Marie, H. & Kristiansen, L. (2015). Skolsköterskans rolltransformering till den nya hälsofrämjande positionen : (The transformation of the school nurse’s role towards the new health-promoting position). Nordic journal of nursing research, vol. 35: 4, ss. 210-217.  

Kristiansen, L. , Häggström, M. , Hallin, K. , Andersson, I. & Bäckström, B. (2015). Svensk översättning, kvalitativ relevansvärdering och kvantitativ reliabilitetstestning av Lasater Clinical Judgment Rubric : Swedish translation, qualitative relevance evaluation and quantitative reliability test of Lasater Clinical Judgment Rubric . Nordic journal of nursing research, vol. 35: 2, ss. 113-122.  

Häggström, M. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2014). Important quality aspects in transfer process. International Journal of Health Care Quality Assurance, vol. 27: 2, ss. 123-139.    

Häggström, M. & Bäckström, B. (2014). Organizing Safe Transitions from Intensive Care. Nursing Research and Practice, : Article ID 175314    

Häggström, M. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2013). To reduce technology prior discharge from intensive care –important but difficult? : A grounded theory. Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 27: 3, ss. 506-515.  

Häggström, M. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2012). How can nurses facilitate patient’s transitions from intensive care? : A grounded theory of nursing. Intensive & Critical Care Nursing, vol. 28: 4, ss. 224-233.  

Häggström, M. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2009). Struggle with a gap between intensive care units and general wards. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 4: 3, ss. 181-192.    

Doktorsavhandlingar

Häggström, M. (2012). Att organisera en trygg och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmän vårdavdelning. : En grundad teori om organisation, vård och samarbete i förflyttningsprocessen. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 133)

Konferensbidrag

Winqvist, I. , Näppä, U. , Rönning, H. & Häggström, M. (2023). Att minska riskerna vid komplexa vårdövergångar i gles landsbygd : En Grundad Teori. Paper presented at the Norrskenskonferensen, Luleå, 14-15 september, 2023  

Näsström, M. , Rising Holmström, M. , Häggström, M. & Junehag, L. (2023). Child-Centered Care in the Ambulance: Are We Already Doing It? : A Reflexive Thematic Analysis of Ambulance Nurses’ Experiences. Paper presented at the 22nd International Conference on Emergency Medicine, Amsterdam, 13-16 June, 2023

Näsström, M. , Junehag, L. , Häggström, M. & Rising Holmström, M. (2023). Child-centeredness in the ambulance. Paper presented at the Norrskenskonferensen, Luleå, 14-15 september, 2023

Davén, J. , Hellzén, O. & Häggström, M. (2023). Encountering patients with anorexia nervosa- an emotional roller coaster : Nurses´lived experience of encounters in psychiatric inpatient care. Paper presented at the 3rd Global Conference on Nursing and Healthcare, Rome, June 19-21, 2023

Gyllander, T. , Näppä, U. & Häggström, M. (2023). Närståendes vårdmöten med sjuksköterskor på allmän vårdavdelning; en kvalitativ intervjustudie. Paper presented at the Norrskenskonferensen 2023, Luleå, 14 - 15 sep, 2023

Sten, L. , Ingelsson, P. , Häggström, M. & Bäckström, I. (2023). The relationship between teamwork and sustainable quality culture in transitional care. I Proceedings of Excellence In Services International Conference (EISIC).  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Häggström, M. & Sten, L. (2022). A Hospital Without Departments?. I Proceedings M2D2022 : 9th International Conference on Mechanics and Materials in Design, 2022.. S. 957--958.  

Näsström, M. , Häggström, M. , Junehag, L. & Rising Holmström, M. (2022). Ambulanssjuksköterskors möte med barn : en känslomässig resa. Paper presented at the Ambulans2022, ambulanskongress i Stockholm, 18-19 oktober, 2022

Sten, L. , Ingelsson, P. & Häggström, M. (2022). Characteristics and success factors for top management teams in managing organizations towards sustainable quality culture – a scoping review. I Proceedings M2D2022 : 9th International Conference on Mechanics and Materials in Design.. S. 961--976.  

Häggström, M. & Rising Holmström, M. (2022). Networked Learning for Life-Long Learning in Swedish Health Care. A Pilot Study. I Proceedings for the Thirteenth International Conference on Networked Learning 2022.  

Rising Holmström, M. & Häggström, M. (2022). Nurses’ experiences from a flexible online course in a higher education learning initiative. I Proceedings for the Thirteenth International Conference on Networked Learning 2022.  

Ingelsson, P. , Bäckström, I. , Sten, L. , Sten, L. & Häggström, M. (2022). Taking differences in quality culture into account when improving ICU transitional care.. I Proceedings M2D2022 : 9th International Conference on Mechanics and Materials in Design, 2022.. S. 925--926.  

Ingelsson, P. , Sten, L. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2019). Assessing Quality Management culture in order to develop ICU transitional care. I 22nd QMOD conference : Quality and Service Sciences ICQSS 2019.

Häggström, M. , Sten, L. , Bäckström, I. & Ingelsson, P. (2019). How to improve the transfer process from intensive care to general wards - listening to the co-workers. I Leadership and strategies for Sustainable Quality and Innovation in the 4th Industrial Revolution. Lund. Lund :

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2019). The development of a measurement instrument focusing on team collaboration in the patient transfer process from intensive care to the general ward. Paper presented at the 22nd QMOD-ICQSS Conference, Krakow, 13-15 October, 2019

Häggström, M. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Carina, E. (2018). How can patient transfers be improved by combining QM, Nursing and Health care sciences?. I Proceedings of the 21th QMOD Conference : Building a Culture for Quality, Innovation and Sustainability.

Häggström, M. & Rising Holmström, M. (2018). Personcentrerad vård. Paper presented at the Sjuksköterskestämman Region Västernorrland, Härnösand, 17 maj, 2018.

Manuskript

Brodin, K. , Hellzén, O. & Häggström, M. Patients´ experiences of being conscious during surgery – an interview study.

Rapporter

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Häggström, M. & Sten, L. (2022). Slutrapport för projektet Ökad kvalitet och effektivitet i vårdkedjor : Finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, projekt nr 20170084. Östersund : Mittuniversitetet  

Sidan uppdaterades 2024-02-13