Utveckla ledarskap och teamarbete på särskilda boenden för ökad omvårdnadskvalitet

Det övergripande syftet för projektet är att med magnetmodellen som utgångspunkt utveckla metoder och arbetssätt för att öka ledarnas förmågor att skapa en hållbar kvalitetskultur inom särskilda boenden.

Yngre kvinna tittar på en skärm som äldre kvinna håller i.

Finansiärer

Textlogotyp: Familjen Kamprads stiftelse.

Sidan uppdaterades 2024-03-05