Therese Hallberg Bernblad

Doktorand|Doctoral Student

Forskningsområden

Språkdidaktik med inriktning svenska

Forskning

Avhandlingsarbete med arbetstiteln "Skriftbruksundervisning i gymnasieskolans yrkeskurser". En praktiknära studie om hur skriftbruksundervisning i yrkeskurserna på gymnasiet kan leda till att elever erbjuds allsidiga skriftpraktiker i syfte att ge eleverna större möjlighet att delta i och bidra till det demokratiska samhället.

Publikationer

Konferensbidrag

Hallberg Bernblad, T. (2024). Allsidiga skriftpraktiker på yrkesprogrammen : Möjligheter och utmaningar för literacyundervisning i gymnasieskolans yrkeskurser. I Språk och kommunikation i en digitaliserad värld : Abstrakthäfte.. S. 27--28.  

Hallberg Bernblad, T. (2022). “Assignments that ask me to develop my thoughts - I can’t take it!” : Teaching and Learning Literacy in Vocational Programmes. Paper presented at the SIG Writing preconference, Umeå University, June, 2022  

Hallberg Bernblad, T. (2022). Skriftbruk och källkritik på två yrkesprogram. I Språk och litteratur : En omöjlig eller skön förening?. (Texter om svenska med didaktisk inriktning (SmDi)). S. 87--87.  

Sidan uppdaterades 2023-12-19