Heather Mackay

Universitetslektor, Adjungerad|Adjunct Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor, Adjungerad
  • Annan titel: PhD
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • E-postadress: heather.mackay@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Geografi

Jag är en geograf som arbetar i skärningspunkten mellan jordbruk, mat, hälsa, stadsutveckling och migration i det globala nord och syd.

Jag använder en blandning av metoder i min forskning; inklusive fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS), kvantitativ kartläggning samt djupgående kvalitativ intervjuar och fokusgruppsdiskussioner.

Bakgrund

Jag avslutade en kandidatexamen i geografi vid Aberdeen University, Skottland och har en masters i landsbygdsresurser och miljöförvaltning från Imperial College London; och en masters i fysiskplanering och utveckling från Umeå universitet. Jag har arbetat 10 år i internationell utveckling för icke-statliga organisationer och privata konsultföretag i Storbritannien, USA och Ghana innan jag återvände till akademin. Min doktorsforskning, som avslutades 2019, undersökte på vilka sätt övergångar i urbaniserings-, livsmedelsmiljöers och livsstilsnivå förekom i sekundära städer i Uganda.

Dessutom har jag arbetat med urbant jordbruk och urbana livsmedelssystem i Ghana och Uganda, samt inom ämnet migration och integrering i Sverige.

Forskningsområden

Städer och stadsliv; jordbruk, livsmedelssystem; Afrika; internationell utveckling; migration och integrering; genus- och klass- maktgeometrier och perspektiv; hållbar utveckling; Globala Syd

Forskning

Migration trajectories (tillsammans med Umeå universitet)
Mat, jordbrukning och hälsa i urbana Uganda

Undervisning

Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet
Planering och förvaltning av natur och kulturresurser
Geografi för lärare
Globala utmaningar
Globala miljöförändringar

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Mackay, H. (2020). Of fatness, fitness and finesse : Experiences and interpretations of non-communicable diseases in urban Uganda. Cities & Health,    

Mackay, H. (2020). Will there be lunch? Wry reflections on research-feedback challenges in Uganda, from a newly-minted academic : Reflective Praxis Think-Piece. Cities & Health,    

Mackay, H. (2019). A feminist geographic analysis of perceptions of food and health in Ugandan cities. Gender, Place and Culture, vol. 26: 11, ss. 1519-1543.    

Mackay, H. (2019). Food Sources and Access Strategies in Ugandan Secondary Cities : An Intersectional Analysis. Environment & Urbanization, vol. 31: 2, ss. 375-396.    

Mackay, H. , Mugagga, F. , Kakooza, L. & Chiwona-Karltun, L. (2018). Doing things their way? : Food, farming and health in two Ugandan cities. Cities and Health, vol. 1: 2, ss. 147-170.  

Mackay, H. (2018). Mapping and characterising the urban agricultural landscape of two intermediate-sized Ghanaian cities. Land use policy, vol. 70, ss. 182-197.  

Mackay, H. , Keskitalo, E. C. H. & Pettersson, M. (2017). Getting invasive species on the political agenda : agenda setting and policy formulation in the case of ash dieback in the UK. Biological Invasions, vol. 19: 7, ss. 1953-1970.    

Pritchard, B. , Mackay, H. & Turner, C. (2017). Special issue introduction : Geographical perspectives on food and nutrition insecurity in the global South. Geographical Research, vol. 55: 2, ss. 127-130.    

Övrigt

Mackay, H. (2019). Food, farming and health in Ugandan secondary cities. Umeå : Umeå University, Department of Geography..

Chiwona Karltun, L. , Hamed, S. , Mackay, H. & Andersson, Å. (2017). Migration and the Food Environment. Uppsala, Sweden.