Helena Bäck

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Annan titel: Studierektor
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428254
  • E-postadress: helena.back@miun.se
  • Rumsnummer: P2112
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Forum för Genusvetenskap
  • Anställd vid ämnet: Socialt arbete

Forskningsområden

Specialist Fields
My main research interest are in the area of men’s violence against women, and particularly in knowledge and discourses on male violence against women in social work practice.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Hoppstadius, H. , Olofsson, N. & Espvall, M. (2021). Professional Knowledge on Violence in Close Relationship in Swedish Social Services. Journal of social service research, vol. 47: 1, ss. 131-142.    

Hoppstadius, H. (2020). Representations of Women Subjected to Violence : A Critical Discourse Analysis of Study Guides in Social Work. Affilia, vol. 35: 1, ss. 89-104.  

Hoppstadius, H. (2018). What is the problem? Representations of men's violence against women in a Swedish context. Multidisciplinary Journal of Gender Studies, vol. 7: 3, ss. 1684-1708.    

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Hoppstadius, H. (2020). Mäns våld mot kvinnor : Diskurser och kunskap i det sociala arbetets praktik. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 313)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Hoppstadius, H. (2020). Representationer av mäns våld mot kvinnor i en svensk kontext. I Genusrelaterat våld, trakasserier och diskriminering : ett globalt problem i lokal kontext. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 25-36.

Konferensbidrag

Hoppstadius, H. & Ghazanfareeon Karlsson, S. (2018). What’s the problem represented to be? : Swedish public policy constructions of violence against women. I Social work in transition: : Challenges for social work research in a changing local and global world.

Hoppstadius, H. & Espvall, M. (2017). Framings of violence and abused women in Sweden : A discourse analysis of policy documents. Paper presented at the "Violence and Society" International Conference 18 mars 2017 - Warsaw, Poland

Övrigt

Svensson, J. , Jönsson, J. H. , Israelsson, M. , Kamali, M. , Kaffrell-Lindahl, A. , Espvall, M. , Blid, M. , Miller, E. & et al. (2016). Socialtjänsten ska inte fungera som angivare : Svenska Dagbladet. (Svenska Dagbladet).  

Sidan uppdaterades 2022-11-18