Helena Nissar

Registrator|Registrar

  • Tjänstetitel: Registrator
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (ULS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428089
  • E-postadress: helena.nissar@miun.se
  • Rumsnummer: AÖ208

Sidan uppdaterades 2022-12-07