Helena Andersson

Universitetslektor

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 82 60
  • E-postadress: helena.s.andersson@miun.se
  • Rumsnummer: F402