Helena Andersson

Universitetslektor

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428260
  • E-postadress: helena.s.andersson@miun.se
  • Rumsnummer: F402
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Svenska språket

Sidan uppdaterades 2022-11-18