Helen Asklund

Spara favorit

Bakgrund

Undervisar i litteraturvetenskap på avdelningen för humaniora sedan 2010. Arbetar sedan 2012 också som bibliotekarie vid Östersunds bibliotek. Disputerade 2008 vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, då med efternamnet Schmidl, med avhandlingen Från vildmark till grön ängel. Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass.

Forskningsområden

Barns och ungdomars läsning
Barn- och ungdomslitteratur
Litteraturdidaktik
Kultur och hälsa 

Pågående forskning

Studien Lifehope.eu (Lisbeth Kristiansen, OMV, http://miun.avedas.com/converis/project/892) utforskar hur ökad fysisk aktivitet kan påverka hälsa och livskvalitet hos personer med psykisk ohälsa. Jag och Ulrika Lif undersöker hur icke fysiska litteraturaktiviteter, exempelvis kreativt skrivande och samtal om skönlitterär text, kan inverka på hälsa och livskvalitet hos kontrollgruppens medlemmar.

Undervisning

Främst litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska kurser inom lärarutbildningen, kreativt skrivande samt, i samarbete med avdelningen för socialt arbete, breddkursen Skönlitteratur i vård och socialt arbete, (LI037G).

Övrigt

Är leg. gymnasielärare i sv/en samt har en masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Arbetar parallellt med undervisningen på Mittuniversitetet vid Östersunds bibliotek och som recensent av barn- och ungdomslitteratur i Östersundsposten. Har sedan tidigare erfarenhet av arbete som gymnasielärare, som litteraturkonsulent och som projektledare för litteraturfrämjande projekt.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kristiansen, L. , Lif, U. & Asklund, H. (2017). Experiences on Participation in Literary Activities : Intellectual Stimuli Empower People with Mental Health Problems. Open Journal of Nursing, : 7, ss. 1307-1323.    

Asklund, H. & Andersson, Å. (2014). Läsa med de yngsta. Förskoletidningen, : 4, ss. 21-26.

Asklund (fd Schmidl), H. (2009). Det ska vara spännande : Om läsning i några år 8-klasser. Grundskoletidningen,

Asklund (fd Schmidl), H. (2009). Möten med texter : Om elevers lässtrategier. Svensklärarföreningens årsskrift, , ss. 55-68.

Artiklar, recensioner

Asklund, H. (2017). Recension av Birgitta Theander: Till arbetet! : Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65. Barnboken, vol. 40, ss. 1-4.    

Asklund (fd Schmidl), H. (2011). Recension av Mary Ingemansson: "Det kunde lika gärna ha hänt idag." : Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna.. Barnboken, : 2, ss. 74-76.  

Asklund (fd Schmidl), H. (2005). Recension av Maria Simonsson: Bilderboken i förskolan : En utgångspunkt för samspel. Barnboken, : 1, ss. 59-61.

Doktorsavhandlingar

Asklund, H. (2008). Från vildmark till grön ängel : Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass. Diss. Göteborg : Makadam Förlag, 2008 (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet : 97)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Asklund, H. (2017). Perspektiv på ungdomsbokens pojkgestalter. I Samtida svensk ungdomslitteratur : Analyser. Lund : Studentlitteratur AB (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). S. 183-198.

Lif, U. , Asklund, H. & Kristiansen, L. (2016). LIFEHOPE Litteratur – en studie om ”makten att” berätta och berättelsens kraft. I Makten att berätta : om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 32-43.

Asklund (fd Schmidl), H. (2013). Hästflickan i förändring i Lin Hallbergs och Pia Hagmars hästböcker. I Flicktion : Perspektiv på flickan i fiktionen. Malmö : Universus Academic Press (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). S. 243-257.

Asklund (fd Schmidl), H. (2005). It takes two to tango : Om Per Nilssons Hjärtans fröjd. I Modig och stark - eller ligga lågt : Skönlitteratur och genus i skola och förskola. Stockholm : Natur och kultur (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). S. 285-309.

Samlingsverk (redaktör)

Asklund, H. (ed.) & Areskoug, L. (ed.) (2014). Berättelsens möjligheter : Lärares reflektioner över fiktion. Lund : Studentlitteratur AB