Helena Wallskog

Avdelningschef|Head of Department

  • Tjänstetitel: Avdelningschef
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428976
  • E-postadress: helena.wallskog@miun.se
  • Rumsnummer: K236
  • Ort: Östersund

Avdelningen infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, fastighet, campusservice och servicecenter. Avdelningen består av ca 70 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras teknisk support, utveckling, drift, vaktmästeri, tryckeri, bildkonferens, servicecenter, lokaler, hyresavtal och säkerhet. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden.

Sidan uppdaterades 2022-11-18