Helene Dahlström

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Dahlström, H. & Boström, L. (2017). Pros and Cons : Handwriting Versus Digital Writing. Nordic Journal of Digital Literacy, vol. 12: 4, ss. 143-161.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Dahlström, H. (2016). What happens when multimodality comes into the classroom? : A study of Swedish children’s use of multiple modes while creating narrative text. I The Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children : Engaging with Emergent Research. Braga, Portugal : Centro de Investigação em Educação (CIEd) /Research Centre on Education Instituto de Educação, Universidade do Minho. S. 60-66.  

Konferensbidrag

Dahlström, H. & Boström, L. (2017). Gains and losses : Handwriting Versus Digital Writing. Paper presented at the European Conference Madrid 2017  

Dahlström, H. (2016). Does narrative writing change when students use digital devices?. Paper presented at the 3rd Baltic Sea – 17th Nordic Literacy Conference, Turku, Finland, 14−16 August, 2016  

Dahlström, H. (2015). Digitala verktyg i läs och skriundervisningen. Paper presented at the Nordiskt nätverk för forskning om läsning och skrivning (NFL), Stockholm, 7-8 maj 2015

Övrigt

Dahlström, H. (2009). Alternativa verktyg - en lösning för en mer tillgänglig skola? : En studie av ett skoldatateks arbete med att utveckla alternativa lösningar för elever i läs och skrivsvårigheter, ur ett användarperspektiv..