Helen Hanstock

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Annan titel: Programansvarig magisterutbildning, idrottsvetenskap.
  • Ansvarsområde: NVC - Biokemi och höghöjdlabbar
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskap (HLV)
  • Telefon arbete: 010-142 81 24
  • E-postadress: Helen.Hanstock@miun.se
  • Rumsnummer: D308e
  • Forskningscentra: Nationellt vintersportcentrum
  • Ämne: Idrottsvetenskap

Bakgrund

Jag kommer från Storbrittanien, där jag gjorde min grundutbildning i fysiologi på Oxford University och min doktorsavhandling med Bangor University.

2016 - : Forskare, Nationellt Vintersportcentrum

2015 - : Universitetslektor, Idrottsvetenskapliga programmet, Mittuniversitetet

2012-2015: PhD Exercise Immunology, Bangor University, Storbrittanien

2008-2011: BA (Hons) Physiological Sciences, Oxford University, Storbrittanien

Forskningsområden

Idrottsimmunologi
Idrottsfysiologi
Omgivningsfysiologi
Biomarkörer

Pågående forskning

Immunologiska effekter av motion och träning
Immunologiska effekter av psykisk stress
Luftvägseffekter av kalla miljöer

Undervisning

Fysiologi
Anatomi
Idrottsfysiologi
Idrottsnutrition

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Hanstock, H. , Govus, A. , Stenqvist, T. B. , Melin, A. K. , Sylta, Ø. & Torstveit, M. K. (2020). Influence of Immune and Nutritional Biomarkers on Illness Risk During Interval Training. International Journal of Sports Physiology and Performance, vol. 15: 1, ss. 60-67.    

Sjöström, R. , Söderström, L. , Klockmo, C. , Patrician, A. , Sandström, T. , Björklund, G. , Hanstock, H. & Stenfors, N. (2019). Qualitative identification and characterisation of self-reported symptoms arising in humans during experimental exposure to cold air. International Journal of Circumpolar Health, vol. 78: 1    

Hanstock, H. , Edwards, J. & Walsh, N. (2019). Tear Lactoferrin and Lysozyme as Clinically Relevant Biomarkers of Mucosal Immune Competence. Frontiers in Immunology, vol. 10    

Hanstock, H. , Edwards, J. , Roberts, R. & Walsh, N. (2018). High heart rate reactors display greater decreases in tear SIgA concentration following a novel acute stressor. Biological Psychology, vol. 133, ss. 85-88.    

Eriksson, L. , Schagatay, F. , Sjöström, R. , Soderstrom, L. , Hanstock, H. , Sandström, T. & Stenfors, N. (2018). Symptoms of moderate exercise in subzero temperatures - An experimental exposure study. European Respiratory Journal, vol. 52  

Hanstock, H. , Walsh, N. P. , Edwards, J. P. , Fortes, M. B. , Cosby, S. L. , Nugent, A. , Curran, T. , Coyle, P. V. & et al. (2016). Tear Fluid SIgA as a Noninvasive Biomarker of Mucosal Immunity and Common Cold Risk. Medicine & Science in Sports & Exercise, vol. 48: 3, ss. 569-577.  

Diment, B. , Fortes, M. B. , Edwards, J. P. , Hanstock, H. , Ward, M. D. , Dunstall, H. M. , Friedmann, P. S. & Walsh, N. P. (2015). Exercise Intensity and Duration Effects on In Vivo Immunity. Medicine & Science in Sports & Exercise, vol. 47: 7, ss. 1390-1398.  

Doktorsavhandlingar

Hanstock, H. (2016). Tear Secretory IgA: A Noninvasive Biomarker of Mucosal Immune Competence. Diss. Bangor University, 2016

Konferensbidrag

Ahokas, E. K. , Kyrolainen, H. , Mero, A. , Walker, S. , Hanstock, H. & Ihalainen, J. K. (2019). Minimal effect of water immersion on markers of inflammation and muscle damage after intensive exercise. I Proc Physiol Soc 44.

Hanstock, H. , Govus, A. , Stenqvist, T. B. , Melin, A. , Sylta, Ö. & Torstveit, M. K. (2018). Evaluation of physiological and nutritional risk factors for upper respiratory illness using a zero-inflated negative binomial model. I Journal of Sports Sciences : Volume 36, 2018 - Issue sup1: BASES Conference 2018 – Programme and Abstracts.. S. 44--45.  

Hanstock, H. , Govus, A. , Stenqvist, T. B. , Melin, A. K. , Sylta, Ö. & Torstveit, M. K. (2018). Influence of interval duration on immunological responses to 4-weeks’ high-intensity interval training. I Journal of Sports Sciences : BASES Conference 2018 – Programme and Abstracts.. S. 1--94.  

Eriksson, L. , Schagatay, F. , Sjöström, R. , Söderström, L. , Hanstock, H. , Sandström, T. & Stenfors, N. (2018). Symptom av måttlig träning i minusgrader : En experimentell exponeringsstudie. Paper presented at the Svenska Lungkongressen, Linköping, 16-17 april, 2018

Eklund, L. , Schagatay, F. , Sjöström, R. , Söderström, L. , Hanstock, H. , Sandström, T. & Stenfors, N. (2018). Symptoms of moderate exercise in subzero temeperatures : An experimental exposure study. Paper presented at the European Respiratory Society Congress, Paris, France, 15-19 September

Hanstock, H. , Edwards, J. P. & Walsh, N. P. (2017). Potential of tear fluid antimicrobial proteins to evaluate risk of upper respiratory illness. I 13th ISEI Symposium : Training our immune system for health and performance.

Hanstock, H. (2017). Understanding ”ski asthma”: risk factors and management strategies.. Paper presented at the Nationellt Vintersportcentrum Conference, Åre, October 5-6, 2017