Henrik Johansson

Systemingenjör|Systems Engineer

  • Tjänstetitel: Systemingenjör
  • Annan titel: Tekn.kand. datdateknik
  • Ansvarsområde: IT serverdrift
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427984
  • E-postadress: henrik.johansson@miun.se
  • Rumsnummer: A320
  • Ort: Östersund

Arbetsgrupp: systemdrift
Drift av infrastrukturtjänster som tex Active Directory (ADDS, ADFS, ADCS), DHCP, DNS, VPN, Exchange, terminalservrar, driftövervakning

Sidan uppdaterades 2021-11-24