Henrik Johansson

Spara favorit

Arbetsgrupp: systemdrift
Drift av infrastrukturtjänster som tex Active Directory (ADDS, ADFS, ADCS), DHCP, DNS, VPN, Exchange, terminalservrar, driftövervakning