Henrik Kjölstad

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • E-postadress: henrik.kjolstad@miun.se
  • Rumsnummer: A217a
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Statsvetenskap

Bakgrund

Henrik Kjölstad tog sin mastersexamen i politik och internationella studier vid institutionen för eurasiatiska studier, Uppsala universitet, 2009. Det avslutande arbetet berörde extremnationalism i Ryssland och den identitetspolitiska utvecklingen i samma land under 2000-talet. Han har tidigare också skrivit för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) om samma ämne. Han började som gästföreläsare i statsvetenskap hos Mittuniversitetet i november 2011 och fick sedan anställning som doktorand i samma ämne februari 2012.

Forskningsområden

Fascismforskning, nationalism och identitetspolitik, främlingsfientlighet, politiskt våld och konfliktteori.

Forskning

Den planerade avhandlingen berör militant extremnationalism sett från ett fascismforskningsperspektiv.

Undervisning

Internationella relationer, nationalism och identitetspolitik, jämförande politik, demokratiteori och handledning för uppsatser på b-nivå.

Publikationer

Licentiatavhandlingar

Kjölstad, H. (2020). A European Declaration of Fascism? : En analys av Anders Behring Breiviks manifest 2083. Lic.-avh. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University licentiate thesis : 168)