Hilda Broqvist

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-1428979
  • E-postadress: hilda.broqvist@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Statsvetenskap