Ida Johansson

Spara favorit

Bakgrund

Min grundutbildning består av en kandidatexamen i folkhälsovetenskap och pedagogik från högskolan Kristianstad år 2004.

Efter det har jag framförallt arbetat med rapportskrivningar utifrån enkäter om hälsoskillnader i befolkningen i Jämtlands län och kommuner.

År 2012 tog jag magisterexamen i pedagogik vid Mittuniversitetet.

Pågående forskning

Mitt avhandlingsprojekt handlar om lärandeprocesser i samband med arbete för en vård på lika villkor.

Publikationer

Rapporter

Johansson, I. (2012). Skolinspektörers uppfattningar om sitt arbete : en enkätstudie om inspektion som styrning. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2012:2).