Ingela Norberg

Universitetsadjunkt|Ämneslärarprogrammet

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428173
  • E-postadress: ingela.norberg@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Svenska språket

Sidan uppdaterades 2022-11-18