Ingela Norberg

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 81 73
  • E-postadress: ingela.norberg@miun.se
  • Ämne: Svenska språket