Ingrid Hallberg

Ekonomispecialist|Financial Specialist

  • Tjänstetitel: Ekonomispecialist
  • Avdelning: Ekonomiavdelning (EKO)
  • Telefon arbete: 010-142 79 55
  • E-postadress: ingrid.hallberg@miun.se
  • Rumsnummer: A218

Övrigt

Budget, prognos, bokslut och årsredovisning, uppföljning, projektadministration, stöd och rådgivning.