Ingrid Hallberg

Ekonomispecialist|Financial Specialist

  • Tjänstetitel: Ekonomispecialist
  • Avdelning: Ekonomiavdelningen (EKO)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427955
  • E-postadress: ingrid.hallberg@miun.se
  • Rumsnummer: P1511a
  • Ort: Östersund

Övrigt

Budget, prognos, bokslut och årsredovisning, uppföljning, projektadministration, stöd och rådgivning.

Sidan uppdaterades 2022-07-25