Henrik Johansson

Systemingenjör|Systems Engineer

  • Tjänstetitel: Systemingenjör
  • Akademisk titel: Teknologie kandidat
  • Ansvarsområde: IT systemdrift: Active Directory (ADDS, ADFS, ADCS), Exchange, RemoteApp, DNS, DHCP, certifikat. IT-säkerhet
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427984
  • E-postadress: henrik.johansson@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Rumsnummer: K212
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2023-09-21