Jonas Jäder

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

Grundutbildning som ämneslärare. Har undervisat framför allt i matematik på gymnasiet, men har sedan 2015 varit verksam på högskole- och universitetnivå. Disputerade i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik i Januari 2020.

Forskning

Har ett huvudsakligt fokus på de matematikuppgifter som används i undervisningen som ett stöd för elevers lärande, speciellt matematiska problem och hur de möjliggör elevers utveckling av begreppsförståelse. Det innebär bland annat analys av läromedel och uppgifter och uppgiftsdesign, men också studier inriktade på att undersöka på vilket sätt läromedel och uppgifter används av lärare och elever.

Undervisning

Meriterad lärare, och undervisar i matematikdidaktik och har kursansvar på de olika lärarprogrammen, samt handleder självständiga arbeten.

Övrigt

Ämnesdidaktik - Forskargruppen

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Jäder, J. (2022). Creative and conceptual challenges in mathematical problem solving. Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, vol. 27: 3, ss. 49-68.

Jäder, J. , Lithner, J. & Sidenvall, J. (2020). Mathematical problem solving in textbooks from twelve countries. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, vol. 51: 7, ss. 1120-1136.    

Jäder, J. , Sidenvall, J. & Sumpter, L. (2017). Students’ Mathematical Reasoning and Beliefs in Non-routine Task Solving. International Journal of Science and Mathematics Education, vol. 15, ss. 759-776.  

Sidenvall, J. , Lithner, J. & Jäder, J. (2015). Students’ reasoning in mathematics textbook task-solving. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, vol. 46: 4, ss. 533-552.  

Doktorsavhandlingar

Jäder, J. (2019). Med uppgift att lära : Om matematikuppgifter som en resurs för lärande. Diss. (Sammanläggning) Umeå : Umeå universitet, 2019

Konferensbidrag

Jäder, J. & Wedman, L. (2023). Using different versions of a mathematical problem for visualizing students’ conceptions of perimeter. I Proceedings of the Thirteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME13).. S. 4229--4236.

Jäder, J. (2021). Students’ Opportunities to Engage in Mathematical Problem Solving. Paper presented at the The 14th International Congress on Mathematical Education (ICME-14), Shanghai, China, July 11-18, 2021.

Jäder, J. (2019). Task design with a focus on conceptual and creative challenges. I Cerme 11. Proceedings : Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Utrecht, the Netherlands : . S. 4234--4241.    

Jäder, J. , Sidenvall, J. & Sumpter, L. (2015). Mathematical reasoning and beliefs in non-routine task solving. I Current State of Research on Mathematical Beliefs XX: Proceedings of the MAVI-20. Falun : (Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport). S. 115--125.

Jäder, J. & Sidenvall, J. (2014). Mathematical reasoning and beliefs. I PME 38/PME-NA 36. Proceedings. : Proceedings of the 38th Conference of the International Group of Psychology of Mathematics Education and the 36th Conference of the North American Chapter of the Psychology of Mathemtics Education.. S. 114--114.  

Licentiatavhandlingar

Jäder, J. (2015). Elevers möjligheter till lärande av matematiska resonemang. Lic.-avh. (Sammanläggning) Linköping : Linköpings universitet, 2015 (Studies in Science and Technology Education : 87)  

Sidan uppdaterades 2024-02-09