Ummis Jonsson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Annan titel: Socionom och alumn-ansvarig socialt arbete
  • Ansvarsområde: fackligt arbete inom Saco-S/SULF
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428809
  • E-postadress: ummis.jonsson@miun.se
  • Rumsnummer: P2117
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Socialt arbete

Bakgrund

Ummis har undervisat på socionomutbildningen sedan 2002. Hon är auktoriserad socionom och magister i socialt arbete med mer än 35 års yrkeserfarenhet från socialt arbete.

Ummis har arbetat inom missbruksvård, varit föreståndare för särskilt boende och kurator inom habiliteringen samt socialsekreterare med inriktning barn, ungdom och familj. Hon har också varit projektledare inom medborgarinflytande i socialt utsatt stadsdel samt arbetat med Brottsförebyggande Råd.
Inom institutionen för psykologi och socialt arbete arbetar Ummis med kurser och moment inom PPU. Ummis är också kursansvarig för kurs SA055G samt Handledarutbildning på AV-nivå.
Ummis är även Alumn-ansvarig för socialt arbete.

Ummis är ledamot i SACO-S/SULF-styrelsen vid Mittuniversitetet och representerar SACO-S/SULF vid olika samverkansorgan inom universitetet. Ummis ingår även som ledamot för SULF förbundsstyrelse.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Lundgren, M. & Jonsson, U. (2020). Akademin som arbetsplats : hierarkier, ojämlikheter och trakasserier och hur dessa hanteras. I Genusrelaterat våld, trakasserier och diskriminering : ett globalt problem i lokal kontext. Sundsvalk : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 63-72.

Lundgren, M. , Sjöstedt Landén, A. , Olofsson, A. , Lexhagen, M. & Jonsson, U. (2016). #miunjubfest - att berätta en historia och att skriva historien. I Makten att berätta: om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 24-31.  

Konferensbidrag

Bäck, H. , Lundgren, M. & Jonsson, U. (2023). Universitetens ansvar när män utsätter kvinnor för våld. Paper presented at the Nationell paperkonferens i socialt arbete, NaPSa 2023. Stockholm, Sverige, Mars 22-23, 2023

Övrigt

Svensson, J. , Jönsson, J. H. , Israelsson, M. , Kamali, M. , Kaffrell-Lindahl, A. , Espvall, M. , Blid, M. , Miller, E. & et al. (2016). Socialtjänsten ska inte fungera som angivare : Svenska Dagbladet. (Svenska Dagbladet).  

Sidan uppdaterades 2023-09-21