Jan-Åke Nyström

Jan-Åke Nyström

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Annan titel: Advokat
  • Ansvarsområde: Handelsrätt, Beskattningsrätt
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: +46101428261
  • E-postadress: jan-ake.nystrom@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Juridik

Forskning

Publikationer
Rättshjälp i förvaltningärenden, SvJT 1977
Fortsatt underlåtenhet att fullgöra försäkringsplikt, SvJT 1978
Billeasing SvJT 1980
Leasing, Lund 1981
Återförsäljaravtalet, Lund 1986
Handelsagenten i några främmande rättssystem, Bilaga till SOU 1984:85
Kontraktsbrott vid agentur- och återförsäljaravtal, 4:e uppl Norstedts Juridik 2010

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Nyström, J. (2019). Något om europarättslig soft law såsom rättskälla. I Festskrift til Bent Iversen. DJØF forlag.