Jennie Farrell | miun.se

Jennie Farrell

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427970
  • E-postadress: jennie.farrell@miun.se
  • Anställd vid ämnet: Medicinsk vetenskap, Omvårdnad

Sidan uppdaterades 2022-11-18