Omvårdnad är ett självständigt kunskapsområde som är sjuksköterskans ansvarsområde.

Anställda inom ämnet omvårdnad

Kristina Lundberg

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1428152

Siv Söderberg

Professor emeritus|Professor emeritus

Sidan uppdaterades 2024-01-25