Jenny Berglind-Borin

Jenny Berglind-Borin

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428906
  • E-postadress: jenny.berglind-borin@miun.se
  • Rumsnummer: E112
  • Ort: Sundsvall

Jag är fakultetshandläggare på HUV-kansliet i Sundsvall och arbetar med utbildningsfrågor som rör Institutionen för Omvårdnad (OMV). Jag administrerar också följande:

Specialistutbildning Distriktssköterska, 75 hp
Specialistutbildning Psykiatrisjuksköterska, 60 hp
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 60 hp
Masterprogrammet i omvårdnad, 120 hp (Obs! Startar HT2021)

samt fristående kurser inom omvårdnad och medicinsk vetenskap.