Jenny Berglind-Borin

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: 010-142 89 06
  • E-postadress: jenny.berglind-borin@miun.se
  • Rumsnummer: E112

Jag är fakultetshandläggare på HUV-kansliet i Sundsvall och arbetar med utbildningsfrågor som rör Institutionen för Omvårdnad (OMV). Jag administrerar också följande:

Specialistutbildning Distriktssköterska
Specialistutbildning Psykiatrisjuksköterska
Specialistutbildning Barnsjuksköterska

samt fristående kurser inom omvårdnad och medicinsk vetenskap.