Jenny Berglind-Borin

Spara favorit

Jag är fakultetsadministratör på avdelningen för Omvårdnad (OMV) och administrerar följande program och kurser, campus Sundsvall:

Sjuksköterskeprogrammet

Fristående kurser:

De som hör till programmet inom:
omvårdnad
Medicinsk vetenskap

Inom OMV är jag också utbildningshandläggare, sekreterare i ledningsgruppen, administrativt stöd.