Jenny Lindgren

Jenny Lindgren

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

  • Tjänstetitel: Handläggare Ladok
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101428569
  • E-postadress: jenny.lindgren@miun.se
  • Rumsnummer: E221
  • Ort: Sundsvall