Jessica Lif

Spara favorit

Jag är anställd på ULS och arbetar som central kvalitetshandläggare och är också systemansvarig för studentplaneringsverktyget STINA.