Jessica Lif

Jessica Lif

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

  • Tjänstetitel: Handläggare Ladok
  • Ansvarsområde: Ladok och Atlas
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101428117
  • E-postadress: jessica.lif@miun.se
  • Besöksadress: Studentplan 5, Hus E
  • Rumsnummer: E304
  • Ort: Östersund