Johan Sund

  • Avdelning: Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Matematik och Ämnesdidaktik (IMD)
  • E-postadress: johan.sund@miun.se

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sund, J. , Sandberg, C. , Karlström, A. , Thungström, G. & Engstrand, P. (2021). The effect of process design on refiner pulp quality control performance. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 36: 4, ss. 594-607.    

Konferensbidrag

Sund, J. , Sandberg, C. , Thungström, G. & Engstrand, P. (2022). Continuous online fibre analysis enables improved pulp quality estimation and control. I Proceedings of the International Mechanical Pulping Conference.. S. 99--106.

Sidan uppdaterades 2023-03-26