Jon Kjellsson

Jon Kjellsson

Koordinator|Coordinator

  • Tjänstetitel: Koordinator
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)
  • Telefon arbete: +46101428289
  • E-postadress: jon.kjellsson@miun.se
  • Besöksadress: Akademigatan 1
  • Rumsnummer: Q323B
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Fysik, Matematik, Naturvetenskap, Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap

Huvuddelen av min tjänst gör jag som universitetsadjunkt på ”Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)”.

Jag arbetar också som koordinator inom ”Regionalt utvecklingsnätverk, RUN”. RUN är ett samverkansforum för kommunerna i regionen och Mittuniversitetet. Vi arbetar för samordning, utveckling och forskningsanknytning av skolformerna: förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI, liksom för universitetets lärarutbildning.

Undervisning

På MOD undervisar jag i Fysik på lärarutbildningen (F-3 och 4-6) samt i Fysik på basåret.

Övrigt

Under år 2021 kommer jag att arbeta med "Barnens universitet", där vi ska öka intresset för utbildning och forskning för unga i vår region. RUN, har till uppgift att skapa mötesplatser och vara ett aktivt forum där professionell, beprövad erfarenhet och kunskap möter vetenskaplig erfarenhet och kunskap. Hör gärna av dig till mig om du har frågor eller funderingar kring dessa frågor; -Stimulera forskning i och om skolan, förskolan och fritidshemmen. -Initiera och stödja erfarenhetsutbyte samt spridande av resultat. -Bedriva förbättrings-, kvalitets- och uppföljningsarbete. -Kompetensutveckling.