Jon Kjellsson

Spara favorit

Hör gärna av dig till mig om du har frågor eller funderingar kring dessa frågor:
•Stimulera forskning i och om skolan, förskolan och fritidshemmen
•Initiera och stödja erfarenhetsutbyte samt spridande av resultat
•Bedriva förbättrings-, kvalitets- och uppföljningsarbete
•Kompetensutveckling

Vi som arbetar på Samverkansavdelningen och framförallt med det Regionala Utvecklingsnätverket RUN, har till uppgift att skapa mötesplatser. RUN är ett regionalt forum för kommunerna i regionen och Mittuniversitetet för samordning, utveckling och forskningsanknytning av skolformerna: förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI, liksom för universitetets lärarutbildning. Därtill är RUN också en arena för motsvarande samordning, utveckling och forskningsanknytning för kompetensutveckling av parternas personal. Det är Mittuniversitetets och kommunernas gemensamma ansvar att organisera, upprätthålla och utveckla ett väl fungerande regionalt forsknings och utbildningsnätverk. Det ska bygga på ett nära och förtroende fullt samarbete.

Bakgrund

Uppvuxen i Klövsjö och studerade vid Umeå universitet där jag tog ämneslärarexamen (Ma-Fy-Ke) 1991. Har sedan varit lärare på grundskolan samt på gymnasiet. Som gymnasielärare har jag undervisat på Wargentinsskolan i Östersund, Komvux och som distanslärare på skolor i Stockholm. 2010 började jag på Mittuniversitetet där jag nu är anställd på samverkansavdelningen (SAM). På SAM är jag koordinator inom Regionalt utvecklingsnätverk (RUN). Jag är också avdelningsansvarig inom gymnasiesamverkan för avdelningarna DSV, EHB och KMM.

Undervisning

Har i grunden en ämneslärarexamen och lånas ut av SAM till att undervisa. Hittills har jag under mina år undervisat på basåret i matematik och fysik, preparandkurs i läkemedelsberäkning på sjuksköterskeprogrammet, fysik på lärarutbildningen F-3 samt 4-6 och naturvetenskap på förskolelyftet.