Jon Kjellsson

Koordinator|Coordinator

  • Tjänstetitel: Koordinator
  • Akademisk titel: Lärare
  • Avdelning: Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Matematik och Ämnesdidaktik (IMD)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428289
  • E-postadress: jon.kjellsson@miun.se
  • Rumsnummer: Q323B i Östersund
  • Anställd vid ämnet: Fysik, Matematik, Naturvetenskap

Bakgrund

Jag är legitimerad lärare i matematik, fysik och kemi. Jag har arbetat några år på grundskolan, 22 år på gymnasieskolan och sedan 2010 på Mittuniversitetet. Under min tid på gymnasiet hann jag även med att undervisa på KomVux samt med distansutbildning i matematik och fysik.

Undervisning

På Mittuniversitetet har jag undervisat i matematik på basåret, fordonssystemteknik, preparandkurs på sjuksköterskeutbildningen samt förskollärarprogrammet.
Jag har undervisat i fysik på basåret, lärarutbildningen (F-3 och 4-6), AIL (arbetsintegrerade lärarutbildningen), samt förskollärarlyft.
Jag har handlett, betygsatt och varit seminarieledare för självständiga arbeten på lärarutbildningen (F-3, 4-6 samt KPU)
2021 fick jag Mittuniversitets förenade Studentkårers Pedagogiska Pris. Priset delas ut varje år till två lärare, en från varje campusort, och man får det för framstående pedagogiska insatser inom Mittuniversitetet.

Övrigt

Sedan 2010 har jag också arbetat som koordinator i skolsamverkan inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN, där kommuner i Mittsverigeregionen och Mittuniversitetet samverkar kring skolledarskap och skolutveckling.

I RUNs uppdrag ingår samordning, utveckling och forskningsanknytning i förskola, fritidshem, skolverksamheter, lärarutbildning samt kompetensutveckling för parternas personal.
För mer information om RUN se www.miun.se/run.

Bland många uppdrag kring skolsamverkan vill jag särskilt lyfta gymnasiesamverkan där jag under alla år varit avdelnings-/institutionsansvarig för de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna i Östersund.

Sidan uppdaterades 2023-01-10